Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a(z) Barna & Barna Kft. Képviseli: Barna Mihály (postai cím: 5600 Békéscsaba Justh Gyula u. 1., adószáma: 10662803-2-04, e-mail cím: info[kukac]speedpizza.hu,Telefon: +36 66 445-312; a továbbiakban: Szolgáltató) által a speedpizza.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései nem vonatkoznak.

1.2. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető.

1.3. A Weboldal segítségével a Felhasználók fogyasztási cikkeket, szolgáltatást (továbbiakban- Áruk) rendelhetnek házhoz szállításra.
1.4. A rendelési folyamatot kezelő rendszer, mint Szolgáltatás ingyenes, az Áruk pedig a Weboldalon feltüntetett árakon, melyek tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t rendelhetők meg.

1.5. A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóan változnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg.

1.6. Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés a rendelés feladására és az áruk kiszállítására vonatkozóan jön létre a megállapodás.

1.7. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival.

1.8. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.

1.9. A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Weboldalon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak.

2. Regisztráció
2.1. A Weboldalon történő megrendelés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:

teljes név*

e-mail cím*

jelszó*

A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót. A mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.2. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa.

3. Megrendelés
3.1. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül kizárólag a regisztrált Felhasználótól és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2. A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges. A megjelenő online felületen a kiválasztott áruk a virtuális kosárba kerülnek. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat és a fizetés módját. A megrendelés leadása előtt lehetőség van az adatok ellenőrzésére. A "Megrendelem" gomb lenyomásával a rendszer automatikusan eljuttatja az információkat a Szolgáltatónak, majd az kiszállítja azokat. A termékek kiszállítási ideje különböző lehet.

3.3. Szolgáltató a rendelés feladása után azonnal e-mailben visszaigazolja a rendelés adatait.. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat, a rendelési adatok, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit, a választott fizetési és szállítási módot. A Felhasználót a jogszabályban foglalt 48 órás ajánlati kötöttség illeti meg, de amennyiben a rendelés feladása után számított 30 percen belül Szolgáltató nem küld rendelést visszaigazoló e-mailt, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

3.4. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételén keresztül történő rendelés leadásával egyidejűleg elfogadja a Szolgáltató árukiszállításra vonatkozó ajánlatát is. Az ajánlat a szállítási címtől függően változhat. Ezen ajánlat elfogadásával szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. A rendelés leadásával a Felhasználó elfogadja a szerződési feltételeket, melyeket Szolgáltató a szolgáltatásában feltüntetett. A Szolgáltató nem kötelezhető a rendelés teljesítésére, de erről a Felhasználót értesíteni köteles.

3.5. A rendelés teljesítésével kapcsolatban Szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

3.6. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. Fizetési feltételek
4.1. A rendelés értékének kiegyenlítése a Weboldalon megjelölt módokon lehetséges.
4.2. A rendelési érték kifizetése akkor válik esedékessé, amikor a rendelést Szolgáltató Felhasználó részére továbbította. A rendelési értéket a kiszállításnál maga a Felhasználó készpénzben fizeti meg a Szolgáltató számára.
4.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy további szállítási díjat számoljon fel, ha azt a Weboldal nem tudta pontosan megállapítani a Felhasználó által beírt szállítási cím alapján. Ezt a plusz díjat készpénzben a szállításkor kell a futárnak megtéríteni. Ezek alapján a békéscsabai szállítási díjak a továbbiakban változhatnak.
Békéscsaba külterület díjak:
Felsőnyomás -BMW szalon 300 Ft
Kerek tanyák-Filó és társa 300 Ft
Almáskerti ipari park 300 Ft
Árpád pálinka 300 Ft
Nagyrét 300 Ft
Nyugati utca 300 Ft
Szója utca 300 Ft
Köröspart utca 300 Ft
Hirschmann 300 Ft
Hirschmann szembeni fényező 300 Ft
Csaba Metál 300 Ft
Almáskertek 300 Ft
Dobozi út körforgalom után 300 Ft
Gyulai úti Lukoil 300 Ft
Lajta utca 300 Ft
Meteor utca 300 Ft
Fonó utca 300 Ft
Borsó utca 300 Ft
Tiloló utca 300 Ft
Kender utca 300 Ft
Kendervágó utca 300 Ft
Vető utca 300 Ft
Kökény utca 300 Ft
Vaczkor utca 300 Ft
Köszméte utca 300 Ft
Szamóca utca 300 Ft
Zsinór utca 300 Ft
Part utca 300 Ft
Csónak utca 300 Ft
Horgony utca 300 Ft
Harcsa utca 300 Ft
Kerekegyházi utca 300 Ft
Panoráma Hotel 300 Ft
Trófea utca folytatása 300 Ft
Pegazus lovasiskola 300 Ft
Boglyás utca 300 Ft
Sikolyi út 600 Ft
Fürjesi laktanya 600 Ft
Felsőnyomás 177 (Pálinkafőzde) 600 Ft
47-es út Tappe 600 Ft

5. Elállás
5.1. A rendelés azonnali kiszállítás vagy elvitel esetén a Felhasználó által nem mondható le. Kivételt képez ez alól, ha a Felhasználó – akár indoklás nélkül – a rendelés feladása után 5 percen belül jelzi a Szolgáltatónak telefonon.

5.2. Szolgáltatónak nem áll módjában a megrendelést követően visszatérítést adni, amennyiben a megrendelés már feldolgozásra került.

6. Panaszkezelés
6.1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot:

Postázási cím: 5600 Békéscsaba Justh Gyula u. 1.

E-mail cím: info@speedpizza.hu

Telefonszám: +36 66 445-312

A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

6.2. Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 24 napon belül válaszol a felmerült panaszra.

6.3. A Felhasználó a kiszállított árukkal kapcsolatos minőségi kifogás esetén a Szolgáltatóhoz fordulhat, ezzel kapcsolatos igényét kizárólag vele szemben tudja érvényesíteni

6.4. Szolgáltató a panasz kezelése és dokumentálása céljából a Felhasználó írásban megfogalmazott panaszát rögzíti, az archiválástól számított 2 évig megőrzi.

6.5. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

7. Személyes adatok kezelése
7.1. A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

7.2. Szolgáltató fenntartja a jogot a rendelés törlésére, vagy a felhasználói fiók zárolására visszaélés gyanúja esetén, illetve az akció részleteinek előzetes értesítés nélküli módosítására, annak azonnali felfüggesztésére.

7.3. A tranzakcióval való visszaélés feljelentést vonhat maga után.